غیر فعال کننده لیبل 
وسیله ای جهت غیر فعال کردن تگ های برچسبی ( لیبل) می باشد .تگ عدسی 
فرکانس: 8.2Mhz
رنگ : مشکی
قطر:40mm
تگ معادل : تگ گریف 4cm


تگ گلفی
فرکانس:8.2Mhz , 4.7mhz
رنگ : سیاه و سفید 
قطر: 65mmتگ صدفی
فرکانس: 8.2Mhz , 4.7 Mhz , 58khz
رنگ: سیاه و سفید
قطر :54mm
تگ معادل: تگ گریف

تگ گریف 4cm , 5 cm
فرکانس :8.2Mhz
رنگ: سیاه و سفید 
قطر :40mm , 54mm