امروزه با کلان شدن ادارات و سازمان ها و بالتبع ازدیاد کارمندان هر نهاد سیستم نظارت بر حضور  و کنترل تردد کارمندان و همچنین سطوح دسترسی به اماکن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است . از سوی دیگر ماموریت و زمینه فعالیت شرکت ها و سازمانهای خاص باعث می شود که مدیران این سازمان ها با نگاه عمیق تر و دقیق تری به این مسائل پرداخته و اهمیت بیشتری برای کنترل تردد افراد در سیستم تحت سرپرستی خود قائل شوند . در این میان ، ضرورت پرداختن به این مباحث در میان شرکت های بزرگ و ارگان ها و اماکن آموزشی  ( باتوجه به موقعیت ویژه و حساسی که از لحاظ مسائل حفاظتی دارند ) بیشتر نمایان می گردد .


کارتخوان(READER):
همانطوریکه از نامش پیداست فقط کارتهایی را که توسط سیستم صادر شده است را بررسی و جهت ورود ، خروج و .... تصمیم گیری می نماید .
این کارتخوان در داخل گیت انجام وظیفه می نمایدو دارای قابلیت پردازش 100 عدد کارت را در 60 ثانیه داراست و همچنین در زمان ارائه کارت به گیت نام و نام خانوادگی فرد به صورت فارسی بر روی صفحه نمایشگر گرافیکی کارتخوان ظاهر خواهد شد .

سیستم صدور کارت(EMOSSION) :
  این سیستم شامل یک عدد ماژول صدور کارت غیر تماسی و یک رایانه می باشد که باقراردادن کارت خام بر روی آن عمل بارگذاری اطلاعات پرسنل بر روی کارت را از قبیل نام  - نام خانوادگی – شماره شناسنامه – شماره ملی – شماره پرسنلی – تاریخ صدور کارت – تاریخ انقضاء  و ... را باروش خاص رمز گذاری کرده و بر روی کارت قرار می دهد .


ماژول کلید گذاری (CODER):  (اختیاری)
به لحاظ بالا بردن امنیت سیستم و جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی مانند صدور کارت خام توسط سیستم صدور کارت ، یک عدد ماژول کلید گذاری کارت در اختیار قرارمی گیرد که هر کارت خامی ابتدا بایستی بر روی آن قرار گیرد تا جهت صدور آماده گردد و در غیر این صورت عمل صدور امکان پذیر نیست .

نرم افزار کنترل گیت(GCS) :
این نرم افزار قابلیت کنترل وضعیت گیت ها در زمان های مختلف را داراست ، به این صورت که به طور مثال در پیک تردد صبحگاهی 90% راهروها را به صورت فقط ورودی و 10% راهرو ها را به صورت فقط خروجی تغییر وضعیت داد و در میان روز به علت هم اندازه شدن تعداد افراد ورودی و خروجی می توان تعداد50%راهروها رابه صورت  ورودی و 50% راهروها را به صورت  خروجی در نظر گرفت .همچنین در ساعات پیک تردد خروج تعداد 90% راهروها را به صورت خروجی و 10% راهروها را به صورت ورودی در نظر گرفت که این کار توسط نرم افزار کنترل گیت به دو صورت زمانبندی شده و دستی قابل تعریف است .همچنین این نرم افزار وظیفه ارتباط با تمام کارتخوان ها را جهت بارگذاری Black List  و Withe List   و دیگرپارامتر های سیستم را بر عهده دارد و از طرف دیگر به صورت آنی هر کارتی را که به کارتخوان ارائه گردد ، دریافت و در سیستم ثبت می نماید، البته کارتخوان کارت مورد نظر را نیز در آرشیو خود نگهداری می نماید .
 
چرخه صدور کارت :
جهت استفاده از سیستم برای هر فرد یک کارت غیر تماسی صادر می گردد و در اختیار شخص قرار می گیرد .
این کارت توسط اپراتور مربوطه صادر خواهد شد . صادر شدن کارت به این معنا خواهد بود که این کارت فقط برای این فرد معتبر خواهد بود و اطلاعاتی از قبیل نام – نام خانوادگی- شماره ملی- تاریخ صدور – تاریخ انقضاء – و هر گونه اطلاعات مورد نیاز مورد استفاده بر روی کارت ذخیر خواهد شد . لازم به ذکر است که اطلاعات روی کارت فقط و فقط توسط کارتخوان هایی که رمز های مورد نیاز ارتباط با کارت را در خود داشته باشند قابل دستیابی است و این کارت قابل جعل نیست.
** لازم به ذکر است که برای بالا بردن امنیت چرخه صدور کارت ، ابتدا کارت  خام بر روی یک دستگاه به نام CODER   کارت قرار می گیرد و سپس توسط اپراتور صادر می گردد .  به این طریق برای صدور یک کارت بایستی 2 مرحله بر روی 2 دستگاه جداگانه صورت پذیرد که مانع از صدور کارت خام توسط اپراتور خواهدشد .


کنترل کارت در گیت ها :
از زمان صدور کارت و تحویل به پرسنل ، این شخص می تواند از گیت ها عبور نماید و اطلاعات عبور وی شامل : تاریخ – ساعت – ورود و یا خروج – نوع تردد ثبت گردد .( البته با شرط وجود شماره کارت در لیست سفید گیت)


ثبت اطلاعات در سیستم :
اطلاعات شخص عبور کننده به محض تشخیص کارت در بانک اطلاعاتی قابل مشاهده می باشد . لازم به ذکر است که یک آرشیو در کارتخوان از کارت مورد نظر نگهداری می گردد و در ساعتی مشخص این آرشیو  با اطلاعات بانک اطلاعاتی مقایسه و در صورت تطابق این اطلاعات حذف و در صورت عدم تطابق اطلاعات در بانک اطلاعاتی بروز رسانی می گردد .( این روش باعث حفظ اطلاعات به بهترین نحو ممکن می گردد و هیچ اطلاعاتی حذف نمی گردد )

روش کنترل دسترسی ها :
لیست سفید :
در هر سازمان و یا شرکتی اتاق ها- مناطق و یا سالن های و یا زمانها و شیفت هایی  موجود است که افرادی خاص جهت تردد از آن مجاز می باشند . برای کنترل این افراد از روش لیست سفید استفاده می گردد .به این طریق که مشخصات افراد مجاز به تردد توسط سیستم در کسری از ثانیه در کارتخوان های مورد نظر قرار می گیرد و فقط و فقط این افراد می توانند از گیت ها عبور نمایند .
لیست سیاه :
در هر سازمان یا شرکتی مواردی از قبل گم شدن کارت – تسویه حساب پرسنل و یا مسائل امنیتی دیگر که بایستی به هر طریق از ورود توسط کارت گم شده جلوگیری نمود ، وجود دارد . این کار به اصطلاح نیاز به قراردادن کارت در لیست سیاه دارد . به این طریق که توسط اپراتور در صورت وجود کارت مورد نظر ، کارت بر روی دستگاه صدور کارت قرار گرفته و توسط نرم افزاری که در اختیار اپراتور است  کارت در لیست سیاه قرار می گیرد واز این لحظه به بعد کارت غیر قابل استفاده است و در صورت ارائه به گیت ، راهرو باز نمی شود .


** در صورتیکه کارت مفقود شده باشد ، اپراتور با وارد کردن مثلاً شماره ملی شخص یا شماره پرسنلی شخص مورد نظر در نرم افزار اقدام به ثبت کارت در لیست سیاه می نماید و لازم به ذکر است در صورت ارائه کارت مفقود شده به هر کدام از کارتخوان گیت ها ، کارت مورد قبول کارتخوان نبوده و پیغام متناسب با آن نمایش داده خواهد


تاریخ انقضا و تاریخ صدور:
در زمان صدور کارت تردد برای هر فرد تاریخ انقضاء کارت برای وی بر روی کارت ثبت می شود و این کارت تا پایان مدت زمان انقضاء اعتبار دارد و پس از اتمام تاریخ اعتبار در سیستم قابل تردد نخواهد بود این اطلاعات در یک دیتا بیس از طرف دانشگاه دائما در حال تغییر است و نرم افزار مدیریت گیت ها دائما در حال رصد کردن این دیتا بیس است و به محض اعمال تغییرات ، لیست دانشجویان مجاز برای کارت خوان ها ارسال می گردد.


کاربرد اطلاعات تولیدی سیستم از هر یک از ایستگاه ها :
اطلاعات جمع آوری شده از تمام گیت ها هم جهت محاسبه کارکرد و هم جهت کنترل مسائل امنیتی در تردد افراد  مورد استفاده قرار خواهد گرفت یعنی اطلاعات جمع آوری شده از سیستم از مکانهای داخلی تنها جهت کنترل دسترسی و برقراری امنیت و درب ها ی ورودی و خروجی اصلی برای کنترل کارکرد مورد توجه قرار خواهد گرفت .
***این اطلاعات بر روی بانک اطلاعاتی در داخل رایانه تردد ثبت می گردد