معرفی امکانات نرم افزار:
این نرم افزار در دو مود کاربر عادی و كاربر پشتيبان فني قابل استفاده می باشد.
محیط اصلی نرم افزار را می توان به پنج  بخش اصلی تقسیم کرد که عبارتنداز:
• پنل كنترلي (امکانات عملکردی)
• پنلهاي گيت (امکانات کنترلی و مانیتورینگ گيت)
• پنل آلارم ها (آلارم هاي گيت در صورت وجود)
• پنل وضعيت (ارتباط با سرور و آمار تردد )
• پنل راهنما

• نمایش وضعیت هر گیت که شامل جهت تردد، تعداد تردد از هر گیت ، آلارم و ... می باشد 
• امکان تغییر وضعیت گیت ها به صورت زمانبندی شده و دستی در زمان های پیک تردد