قابلیت های نرم افزار:
این سیستم دارای قسمت های زیر می باشد :
1- پردازشگر(تصویر ساز)
2- نمایشگر LCD
3- نرم افزار تصویر ساز

این سیستم به گیت های کنترل تردد متصل می گردد و به محض ارائه کارت یا اثر انگشت به قرائتگر های گیت عکس و مشخصات فرد را برروی نمایشگر نمایش میدهد .

همچنین وضعیت تردد فرد را 
( مجاز بودن به تردد - بلک لیست بودن کارت ارائه شده و ...) نیز نمایش می دهد 
 سیستم دارای قابلیت نمایش پیغام ها جهت اطلاع رسانی در مجموعه می تواند استفاده شود 

 
نرم افزار نمایش تصویر-گیت کنترل تردد-گیت کنترل تردد- گیت کنترل تردد-گیت کنترل تردد-گیت میله ای-گیت میله ای-گیت باله ای-گیت پروانه ای- گیت شیشه ای-گیت تردد-گیت چرخان -گیت ترن استایل-گیت تریپاد-tripud gate-hidden gate-Turnstyle Cycle-rotary gate-finger print-حضور و غیاب-کنترل تردد-پارکینگ-کارتخوان-کارتخوان بارکد-کارتخوان غیر تماسی-اثر انگشت-تعمیرات گیت تردد-راهبند خودرویی-گیت خودرویی-came-کارتخوان برد بلند - سیستم حضور غیاب اثر انگشتی- سیستم حضور و غیاب کارت-پردازش چهره- نرم افزار کنترل گیت-کارت مایفر-کارت مغناطیسی-چاپ کارت-گیت فروشگاهی-نرم افزار صدور کرت- شرکت پارس دانش-پارس دانش- پداس-گیت پداس- پارس دانش الکترونیک سها