قابلیت های نرم افزار صدور کارت :
  •  قابلیت صدور و ثبت اطلاعات بر روی کارت غیر تماسی مایفر و دز فایر 
  • قابلیت صدور انواع کارت ( مدت دار - مبلغ دار - یک بار مصرف و ...)
  • قابلیت استرداد کارت و محاسبه مبلغ استفاده شده و نمایش باقیمانده مبلغ به اپراتور 
  • امنیت بالا در صدور کارت توسط اپراتور 

در زیر ماژول رومیزی صدور کارت را مشاهده می نمایئد :

کارت خوان مایفر , دز فایر  NFC Duali Dragon