1- گیت میله ای چیست ؟
گیت میله ای گذر گاهی است که مانع های آن از جنس میله فلزی می باشد و به محض فرمان گرفتن از سیستم کنترل تردد ( قرائتگر کارت ، اثر انگشت ، بارکد ویا ....) میله ها را در جهتی که تردد بایستی انجام پذیر آزاد نموده و راهرو برای عبور فرد آماده می سازد و به محض عبور فرد از گیت و چرخش میله ها (البته در مدت زمان اجازه داده شده ) گیت بسته خواهد شد و گیت برای تردد فرد بعدی آماده کار خواهد شد .

2- طریقه قرارگیری گیت بر روی زمین به چه صورت است ؟
بر خلاف گیت های شیشه ای و باله ای که نیاز به کابینت های کناری و میانی می باشد ، در گیت های میله ای به این صورت نیست و هر کابینت به تنهایی تشکیل یک راهرو را میدهد. به طور مثال اگر 3 عدد کابینت میله ای کنار یکدیگر قرار بگیرند ، تشکیل 3 راهرو گیت میله ای را می دهند 

در بازاز گیت های میله ای به دو دسته موتور دار و بدون موتور تقسیم بندی می شود . موتور وظیفه چرخاندن میله را برعهده دارد 

اصولاً گیت های میله ای را با نام های سه شاخه ، 120درجه، پره ای هم میشناسند

طریقه قرار گرفتن گیت های میله ای به صورت زیر می باشد :

گیت کنترل تردد-گیت کنترل تردد- گیت کنترل تردد-گیت کنترل تردد-گیت میله ای-گیت میله ای-گیت باله ای-گیت پروانه ای- گیت شیشه ای-گیت تردد-گیت چرخان -گیت ترن استایل-گیت تریپاد-tripud gate-hidden gate-Turnstyle Cycle-rotary gate-finger print-حضور و غیاب-کنترل تردد-پارکینگ-کارتخوان-کارتخوان بارکد-کارتخوان غیر تماسی-اثر انگشت-تعمیرات گیت تردد-راهبند خودرویی-گیت خودرویی-came-کارتخوان برد بلند - سیستم حضور غیاب اثر انگشتی- سیستم حضور و غیاب کارت-پردازش چهره- نرم افزار کنترل گیت-کارت مایفر-کارت مغناطیسی-چاپ کارت-گیت فروشگاهی-نرم افزار صدور کرت