گیت میله ای TP105(پایان تولید )
مشخصات ابعادی گیت :
طول  گیت:1295میلیمتر
عرض گیت:1295 میلیمتر
ارتفاع گیت :875میلیمتر
عرض راهرو :600میلیمتر
وزن گیت :
30kg
جنس بدنه:
تمام استیل ضد زنگ   
مشخصات فنی:
 تعداد تردد دردقیقه: 50نفر در دقیقه
محدوده دمایی عملکرد:50+ ~  30- درجه سانتیگراد
مکانهای به کارگیری:فروشگاهها#گیت تردد-گیت-انواع گیت-گیت-گیت های تردد ششه ای- گیت های تردد میله ای- گیت بی آرتی- گیت های مترویی -گیت های-گت -گیت سه پره -نرم افزار کنترل تردد- تولید کننده گیت ایرانی-گیت استیل -گیت کنترل تردد-گیت کنترل تردد- گیت کنترل تردد-گیت تردد#گیت تردد#گیت شیشه ای#گیت کنترل تردد-#گیت میله ای-#گیت میله ای-#گیت باله ای- کنترل تردد-گیت تمام استیل شیشه ای-گیت تمام استیل میله ای-گیت پروانه ای- گیت شیشه ای-گیت تردد-گیت چرخان -گیت ترن استایل-گیت تریپاد-tripud gate-hidden gate-Turnstyle Cycle-rotary gate-finger print-حضور و غیاب-کنترل تردد-پارکینگ-کارتخوان-کارتخوان بارکد-کارتخوان غیر تماسی-اثر انگشت-تعمیرات گیت تردد-راهبند خودرویی-گیت خودرویی-came-کارتخوان برد بلند - سیستم حضور غیاب اثر انگشتی- سیستم حضور و غیاب کارت-پردازش چهره- نرم افزار کنترل گیت-کارت مایفر-کارت مغناطیسی-چاپ کارت-گیت فروشگاهی-نرم افزار صدور کرت- گیت کنترل تردد brt-گیت کنترل تردد مترو-گیت بی آرتی-گیت تردد-انواع گیت های تردد-گیت ورود و خروج-گیت نفری- گیت نفر رو