لطفا جهت دریافت هرگونه راهنمایی و سوال با ما تماس حاصل نمائید :


تلفن :  55265426   -   55268095
فکس    55269123

ایمیل بازاریابی و فروش:  info@pedasco.com

آدرس : تهران - شهرک صنعتی چهار دانگه - خ 20-شماره 69


ساعات پاسخگویی:            شنبه الی چهار شنبه :  8  الی  13    و   14  الی 20  
                                                     پنج شنبه            :  8  الی  20 

گیت کنترل تردد-گیت میله ای-گیت شیشه ای-گیت خودرویی-گیت باله ای-گیت-گیت تردد-گیت-گیت تردد-تولید انواع گیت-تولید کننده گیت-تولید کننده انواع گیت شیشه ای