کاتالوگ و رزومه شرکت تولیدی مهندسی پداس
 
بروشور کلی محصولات   (در حال بروز رسانی..... )
     


رزومه شرکت                 (در حال بروز رسانی....)


گیت های میله ای - سه شاخه (Tripod Gate)

گیت میله ای مدل TP100 


گیت میله ای مدل TP102


گیت میله ای مدل TP103


گیت میله ای مدل TP104
                
 

گیت های شیشه ای سریع  (Hidden Gate)

گیت شیشه ای مدل HP100


گیت شیشه ای مدل HP102


گیت شیشه ای مدل HP103



                            

گیت های شیشه ای  مترویی  (Metro Hidden Gate)

گیت شیشه ای مترویی مدل HP201

 


گیت های فلپ -باله ای  (Flap Gate)

گیت فلپ مدل FP101


گیت فلپ مدل FP102