این مجتمع دارای 130 واحد پارکینگ می باشد که توسط شرکت مهندس پداس به سیستم کنترل پارکینگ rfid برد بلند و راهبند خودرویی مجهز گردیده است